Arbejdsgange

Med klarhed over, hvordan værdiskabelsen foregår kan man detaljeret beskrive, hvordan virksomheden gennemfører produktion og levering til kunderne.

Emnerne for analyse og beskrivelse af arbejdsgangene vil ideelt set være formuleret under “Styr på de grundlæggende funktioner” og “Kompetencer og faglige behov”.

Dermed kan arbejdsgangene nærmere beskrives, herunder håndtering af opgaveoverdragelse fra led til led i hele forløbet fra første kundekontakt til leveret og kunde-accepteret vare/ydelse. Alt efter hvilke arbejdsgange, der er tale om vil der være forskellig vægt på beskrivelsen af det funktionelle, det administrative knyttet dertil, informationsflowet, dokumentationsflowet og hvem-gør-hvad mv.

Samtlige funktioner beskrives, såsom marketing og salg, administration og økonomifunktion.

Den grundige beskrivelse af arbejdsgange har flere formål, bl.a. at bidrage til yderligere præcisering af kompetencekrav og ressourceomfang, sikre netop den kvalitet, kunderne de enkelte produkter må forvente og ikke at forglemme, skabe grundlaget for en effektiv styring af omkostninger samt tjene som grundlag for intern instruktion og uddannelse.