Identifikation

Virksomheder eksisterer i en verden der udvikler sig i takt med kundernes behov, konkurrenternes seneste tiltag, nye teknologiske muligheder, miljøkrav og politiske rammevilkår, der også udvikler og forandrer sig.

I en sådan foranderlig virkelighed er det afgørende for virksomheden at få identificeret styrker, svagheder, trusler og muligheder og på den baggrund bestemme sig for den ønskede udvikling og hvordan man vil gennemføre denne udvikling.

Denne identifikation af virksomhedens afgørende forhold danner basis for virksomhedens strategi og forretningsmodel, der beskrives og sammenfattes i en vækst- og udviklingsplan.