Kompetencer & faglige behov

Fagligheden der knytter sig til en professionel varetagelse af opgaverne i virksomheden kan være mere eller mindre beskrevne, men under alle omstændigheder er det vigtigt, at virksomheden råder over og får sat den rigtige faglighed i spil i samtlige virksomhedens processer.

I en velfungerende kæde og fletværk af processer har virksomheden organisatorisk set disse kompetencer, men på ingen måde uafhængig af de individuelle kompetencer og erfaringer hos medarbejdere og ledere – tværtimod er summen eller rettere, virksomhedens kompetencer er synergien af de individuelle kompetencer og erfaringer.

Dermed bliver det i sin tur også vigtigt at have klarhed over de individuelle evner.

Værktøjskasse