Organisationsudvikling

Organisationsudvikling kan ses og beskrives på forskellige måder – her følger et bud.

En organisation er en sammenhængende helhed af dimensionerne strategi, struktur, processer, belønning og mennesker, hvor forholdene indenfor hver dimension har betydning for forholdene indenfor hver af de øvrige dimensioner og vice versa.

I offentlige organisationer, i private virksomheder, i NGO’er, i undervisnings og forskningsverdenen, ja de fleste steder er organisatorisk effektivitet en afgørende faktor for succes. Et komplekst samspil, der hele tiden skal justeres på basis af klarhed over roller og opgaver.

De organisatoriske sammenhænge og karaktertræk er oftest så stærke, at man ikke vilkårligt kan ændre dem,  dertil er de indre afhængigheder for betydningsfulde. Sammenhænge og balancer der oftest er udviklet over tid og af mennesker under indtryk af relationerne til omgivelserne.