Strategi & forretningsmodel

Hvilken værdi skaber og tilbydes kunderne?

Det spørgsmål kan især de særligt succesrige virksomheder svare udførligt på.

En god strategi og forretningsmodel skabes derfor som resultat af en grundig beskrivelse af virksomhedens værdiskabende processer med klarhed over på hvilken måde det i sin tur skaber effekt og værdi for og hos kunderne.

Måske viser analysen, at virksomhedens egen bevidsthed om værdiskabelsen er høj, så ledere og medarbejdere, afdelinger mv. har solidt styr på, hvad det går ud påtog så er det mest om at få det dokumenteret. Alternativt viser analysen, at der er behov for at beskrive værdiskabelsen nærmere og få den interne viden og bevidsthed derom højnet.

Under alle omstændigheder er tydelighed og kendskab til værdiskabelsen grundlaget for at bearbejde emner som:

  • Hvordan sikres løbende forbedringer og innovation?
  • Hvordan udvikles kundebasen og virksomhedens kunderelationer?
  • Hvordan kan virksomheden mest hensigtsmæssigt indrette sin forretningsmodel?

Med disse grundlæggende forhold samlet i virksomhedens ”Strategi og forretningsmodel” kan der udarbejdes en vækst og udviklingsplan.