Team & samarbejde

Foruden den vigtige optimering og stadige udvikling af ledelsespraksis i virksomheden, er evnen til at samarbejde på alle leder og kanter af stor betydning for virksomhedens succes.

”Ejerskab” til både at sikre den løbende drift og de løbende forandringer er nødvendig for, at bestræbelserne på at trimme hele virksomheden får fuld effekt og værdi.

Udfra virksomhedens organisering i afdelinger og teams analyseres og vurderes samarbejdskulturen og praksis med henblik på at identificere behov for ændring og udvikling.

Status på team og samarbejde beskrives i sammenhæng med udviklingsbehovet.