Vækst & udviklingsplan

I vækst og udviklingsplanen beskrives virksomhedens mål periode for periode.

Målene beskrives i tæt sammenhæng med og baseret på analyser af, hvilke ressourcer der skal til for at indfri målene – i form af investeringer i teknologi, sikring af adgang til kritiske materialer og udstyr samt tiltag, der sikrer kompetente ledere og medarbejdere.

Alt sammenfattes i investerings, drifts og likviditetsbudgetter.