Styr på de grundlæggende funktioner

Hvordan fremstilles virksomhedens produkter og/eller tjenester?

Hvordan fungerer salgs, produktions, udviklings og administrative funktioner ?

En given service eller ydelse kan produceres på forskellige måder – i lyset af “Vækst og udviklingsplanen” identificeres den bedste måde for virksomheden.

Hvilke ressourcer, funktioner og operationer er involveret i fremstillingen?

Hvilke funktioner og operationer indgår som støtte og support til den egentlige fremstillingsproces?

Hvad gør virksomheden selv, og hvad henter man ind fra samarbejdspartnere og underleverandører?

Analysen og beskrivelsen af de enkelte dele og sammenhængene danner oplæg til beslutning om de nødvendige og mulige forandringer med henblik på optimering af kvalitet, logistik, bemanding og reduktion af omkostninger.