Coaching

Coaching

Få løst op for udfordringer, frigjort energi og skab fokus - uddyb din selvindsigt og bliv bedre til at bruge dine stærke sider

Mere om coaching?

Med selvindsigt som omdrejningspunkt styrkes dit personlige lederskab og effektivitet. Der er fokus på, at du udnytter dine stærke sider endnu mere og forbedrer dig på svage områder.

Jeg hjælper dig til at finde dine bedste ressourcer, evner og værdier og du får redskaber til at udvikle dig som leder - med afsæt i styrker og tagen højde for svagheder. Det giver større personligt overskud og effektivitet i din rolle og opgaveløsning.

Du øger indsigten i virksomhedens organisatoriske processer og menneskelige relationer og bliver derigennem en bedre leder. Kort sagt kommer du til at stå stærkere og mere sikkert i dit personlige lederskab.

Kunder udtaler

”Du bliver inspireret til at finde kreative og alternative synsvinkler på din problemstilling, befriet for ”bedreviden” baseret på respektfuld drøftelse og inspiration”

”Du får en ærlig coach der lytter aktivt og giver dig lejlighed til dyb refleksion”

”Du får talt dig ind i problemstillingerne og afdækker muligheder for at agere”

Emner og værdien af coaching

 • Øget selvtillid og lederbevidsthed
 • Mindre stress
 • Stærkere balance mellem arbejds- og privatliv
 • Bedre kommunikation
 • Styrket evne til at lede og inspirere medarbejdere og teams
 • Bedre samarbejde med kollegaer
 • Bedre samarbejde med egen leder
 • Bedre håndtering af udfordringer og forandringer
 • Bedre forhandler med leverandører og kunder
 • Forberedelse af MUS
 • Forberedelse til helt konkrete opgaver: en vanskelig samtale, udarbejdelse af et stillingsopslag, tilrettelægge et lederseminar, mv.

Hvordan?

Måske rækker en enkelt samtale, måske passer et fast forløb med en række samtaler bedre… et klippekort, hvor du kan trække på mig efter behov er også en mulighed.

Under alle omstændigheder tager vi en uforbindende afklarende samtale, hvor vi finder frem til en løsning, der svarer til dit behov.

Næste skridt - ring eller skriv allerede i dag:

+45 22158686 eller joergen@hedevang.dk

Følg Hedevang

Ring eller send en mail, så tager vi en uforpligtende snak, om mulighederne for at udvikle din organisation.
LinkedIn ikon