Jørgen Hedevang

Selvstændig rådgiver, konsulent og indehaver af “HEDEVANG virksomhedsudvikling“.

Før den selvstændige rådgivningsvirksomhed har jeg haft ledende stillinger indenfor regnskab, økonomistyring og organisationsudvikling.

Løsningen af mange forskellige opgaver har givet mig stor viden om, hvordan problemer udfolder sig og hvordan udfordringerne kan tackles i forskellige organisationer og virksomheder.

Jeg er erhvervsøkonom (cand. merc.), og har suppleret med efter- og videreuddannelse indenfor psykologi og psykoterapi, hvilket betyder, at jeg kompetencemæssigt kobler det organisatorisk/forretningsmæssige med den menneskelige adfærd, holdninger, motivation og samarbejde.

En bibeskæftigelse som ekstern lektor ved HD uddannelsen på Aalborg Universitet og ekstern censor ved de erhvervsøkonomiske uddannelser ved Danmarks øvrige universiteter bidrager til den løbende faglige udvikling.

Jørgen Hedevang
Jørgen Hedevang

1997 –
Ledelses og virksomhedsrådgiver. Ejer og medejer af tre managementvirksomheder, med ”HEDEVANG – virksomhedsudvikling” fra 2019 som den seneste.

1991 – 97
Projektleder ved kommercialisering af forskningsresultater, Aalborg Universitet.

1986 – 91
Regnskabschef hos Aalborg Boilers (Alfa Laval) og Ry & Jacobsen Systemtransport.