Ledertræning

Ledertræning

Styrk lederteamet

Som ledertræner samarbejder jeg med jeres virksomhed om at designe et tilpasset ledertræningsforløb for øverste ledergruppe, for mellemledere eller projektledere.

Mere kompetente ledere gør, at I kan samle kræfterne yderligere om at udvikle forretningen og skabe resultater til gavn for kunder og samarbejdspartnere.

Indhold af et ledertræningsforløb

 • Grundlæggende ledelses og organisationsforståelse
 • Forretningsmodeller
 • Værdikæden
 • Ledelsesforståelse og situationsbestemt ledelse
 • Virksomhedsinterne processer og eksternt samarbejde
 • Virksomhedskultur
 • Beslutningsprocesser
 • Motivation og personaleledelse
 • Kommunikation
 • Personligt lederskab
 • individuel coaching

Formen på et ledertræningsforløb

 • Afdækning og indkredsning af behov for udformning af program
 • Forventningsafstemning
 • 3 til 5 halvdags workshops med udvalgte emner
 • 2 til 4 coachingsamtaler med hver deltager imellem workshops
 • Slutevaluering

Der veksles mellem fælles workshops og individuel coaching, hvilket sikrer en høj grad af forankring hos hver enkelt og styrker det samlede team.

Organisations-udvikling

Værdien af ledertræning

 • Styrket evne til at lede og inspirere medarbejdere og teams
 • Bedre organisering af værdikæden
 • Bedre samarbejde ”360 grader rundt”
 • Bedre kommunikation
 • Bedre arbejdsmiljø og fastholdelse af talentfulde medarbejdere og ledere
 • En mere effektiv og konkurrencedygtig organisation
 • Bedre resultater

Honorar

Ledertræningsprogrammer tilbydes til en fast pris svarende til det aftalte omfang.

Hvordan?

Næste skridt - ring eller skriv allerede i dag:

+45 22158686 eller joergen@hedevang.dk

Følg Hedevang

Ring eller send en mail, så tager vi en uforpligtende snak, om mulighederne for at udvikle din organisation.
LinkedIn ikon